Ontslagvergoeding

De gouden handdruk is een financiële compensatie voor toekomstig inkomstenverlies en risico’.

Ontslag procedure

Het hoofdstuk Ontslagprocedure gaat in op de redenen van ontslag. Die bepalen de verdere procedure. Ontslag kan op twee manieren plaatsvinden: door een ontslagvergunning die is afgegeven door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), of na een uitspraak van de kantonrechter. U leest hier op welke gronden uw werkgever ontslag kan aanvragen.

Ontslag dreiging

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest? Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen: U wordt (meermalen) aangesproken door leidinggevenden op uw gedrag of uw houding.

Opzegtermijn

Als standaard opzegtermijn geldt één maand. Die kan in onderling overleg langer of korter gelden. De wet staat echter niet toe dat de opzegtermijn langer is dan zes maanden. De wet bepaalt ook dat de opzegtermijn voor de werkgever minstens twee keer zo lang moet zijn als die van de werknemer, indien de termijn voor de werknemer langer dan één maand is. Werkgevers en werknemers kunnen hiervan afwijken

Werkgever plichten

Plichten van uw werkgever U moet hard werken om uw ontslag aan te vechten en om financiële genoegdoening te krijgen. U kunt daarbij fouten maken. Maar hetzelfde geldt voor uw werkgever. Ook die moet aan de slag. Ook hij kan fouten maken die hem duur kunnen komen te staan. Net als u heeft ook uw werkgever bepaalde verplichtingen: Formele aanzegging van ontslag.

Adviseurs bij ontslag

Rechtsbijstand verzekering bij ontslagzaken Bij ontslagzaken probeert de verzekeraar de zaken buiten de rechter om te regelen, meestal met behulp van correspondentie. Het gehele proces kan wel een jaar duren. Vakbond advies bij ontslagzaken Vakbondsleden kunnen rekenen op gratis advies. Maar een vakbond redeneert meer vanuit het collectieve belang

WW-uitkering

Wanneer u als werknemer uw baan verliest, komt u in aanmerking voor een WW-uitkering als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Als sprake is van ontslag via de kantonrechter, hanteert het UWV een fictieve opzegtermijn voor het bepalen van de ingangsdatum van de WW-uitkering. In dat geval geldt dan als eerste werkloosheidsdag de eerste dag na verstrijken van die opzegtermijn.