Kiezen van een adviseur

Er zijn veel juridisch adviseurs, mediators en advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht in het algemeen en in ontslagzaken in het bijzonder. Zij doorgronden niet alleen uw situatie, maar helpen u ook bij het verkrijgen van een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding.

Goede juridische adviseurs zijn niet uitsluitend:

  • Ontslag-advocaten of
  • Arbeidsrechtjuristen zelfstandig of
  • juristen bij bijv. uw vakbond of uw rechtsbijstand-verzekeraar
  • maar ook: Bemiddelaars gespecialiseerd in ontslagzaken en arbeidsconflicten, de zgn. Ontslag Mediation specialisten, met bijv. voormalige Personeel&Organisatie-managers die zeer goed zijn ingevoerd in zowel tactisch als de strategische kant van het onderhandelen met uw werkgever of zijn advocaat zowel als in de juridische zaken die spelen rond ontslag.

De laatste jaren is mediation oftewel bemiddeling ook in Nederland sterk in opkomst; in de Angelsaksische landen is dit al decennia lang gemeengoed. Arbeidsconflicten en ontslagsituaties blijken langs deze weg heel goed en meestal beter te kunnen worden opgelost dan langs de juridische weg. Er worden bij deze aanpak successen gerapporteerd van gemiddeld meer dan 90%. Procederen kan altijd nog. Alleen in de echt scherpe kwesties is het verstandig direct juridische middelen in te zetten.

Geconcludeerd kan worden dat de gang naar de rechter beter uitgesteld kan worden en dat altijd geprobeerd moet worden om met behulp van een bemiddelaar, de “specialist” dus, de kwestie onderling te regelen.