Rechtsbijstand

Voor een verzekeraar die rechtsbijstand verleent, zijn er in het arbeidsrecht twee soorten zaken:

  • De eerste zijn die zaken die betrekking hebben op het voortbestaan van het dienstverband, kortweg de ontslagzaken.
  • Dan zijn er de overige zaken, die betrekking hebben op rechten en plichten van werknemers ten opzichte van hun werkgevers. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om het salaris dat niet tijdig wordt uitbetaald, de weigering u deeltijdwerk aan te bieden, ook al heeft u er gezien de wet recht op en meer van dit soort zaken. De arbeidsverhouding is hier in het geding.

Bij ontslagzaken probeert de verzekeraar de zaken buiten de rechter om te regelen, meestal met behulp van correspondentie. Pas als dat niet lukt, wordt de kantonrechter ingeschakeld.

  • Het gehele proces kan wel een jaar duren.
  • Een verzekeraar begint met zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Het gaat hierbij altijd om schriftelijke bewijsstukken.