Vakbond

Bent u ontslagen of bespeurt u een naderend ontslag, dan kunt u zich voor hulp ook wenden tot uw vakbond. Vakbonden spelen een belangrijke rol bij ontslagzaken:

  • Die kenmerkt zich doordat bonden onderhandelen met werkgevers en de overheid om het afvloeien van personeel te beperken.
  • In de tweede plaats onderhandelen zij over een sociaal akkoord als er collectieve ontslagen dreigen.

Vakbonden streven naar het beperken van de werkloosheid. Dat heeft voor u als individuele werknemer die met ontslag wordt bedreigd zowel voordelen als nadelen.

  • De voordelen zijn dat u kunt rekenen op gratis advies als u lid bent van de vakbond.
  • Maar een nadeel van een vakbond is dat die meer redeneert vanuit het collectieve belang en uw persoonlijke belang daar soms aan ondergeschikt maakt.