Advies vragen

Iedereen maakt wel eens conflicten op het werk mee. Maar soms kan dat heel bedreigend voor u zijn. Want terecht bent u bang dat uw baan erdoor op de tocht komt te staan. Daarmee wordt ook uw inkomen onzeker. Het vooruitzicht dat u door verlies van uw werk, en het daaruit voortvloeiende verlies van uw inkomen, niet meer aan uw financiële verplichtingen zal kunnen voldoen is op zijn minst somber. Logisch dat u dan onzeker bent en veel vragen hebt. Allereerst zit u met uw gevoelens. Een dreigend ontslag geeft u een gevoel van miskenning voor uw inzet en uw werk. Het geeft ook een gevoel van afkeuring, een afkeuring van uw vakmanschap en kennis van zaken. U voelt zich miskend als persoon en als werknemer. Daar wordt u onrustig van en dat maakt u kwetsbaar.

Schakel een deskundige in arbeids-zaken in.

Als u in deze situatie belandt is het goed om hulp in de schakelen. Het gaat dan om deskundige hulp. Niet alleen van iemand met een gedegen kennis van het arbeidsrecht, maar ook van iemand die met u mee voelt. Die feilloos aanvoelt in welke situatie u bent, hoe uw gevoelens zijn en die u op de juiste wijze kan beoordelen. Van deze persoon krijgt u niet alleen medeleven, maar ook de erkenning die u mist op uw werk. Het verschaft u de rust die u juist in uw situatie nodig heeft. Arbeidsjuristen, juridisch adviseurs en gespecialiseerde ontslag mediators begrijpen uw emoties. Zij bieden u een open oor.

Niet uw ontslag afwachten.

Het is goed om niet te wachten met het inroepen van hulp totdat u daadwerkelijk wordt ontslagen. Hoe eerder u hulp inroept bij dreigend ontslag, hoe beter uw positie in kaart kan worden gebracht. Daarmee worden uw mogelijkheden voor behoud van uw baan of het verkrijgen van een gouden handdruk alleen maar beter.

Uw kansen? Behoud van baan of ontslagvergoeding?

Gespecialiseerde bemiddelaars en juridische adviseurs kunnen een goede inschatting van uw kansen maken. Op basis daarvan stippelen zij samen met u een strategie uit die u een oplossing biedt voor uw problemen. Hoe zo’n oplossing eruit ziet kan verschillen. In het ene geval leidt het tot een goede ontslagvergoeding. Maar het is ook niet ondenkbaar dat het arbeidsconflict wordt opgelost en dat u tot volle tevredenheid uw baan behoudt. Roep dus tijdig hulp in zodra u denkt dat ontslag in zicht is en vergewis u allereerst van uw rechten en plichten. Daarmee kunt u zich veel ellende besparen. Ook kan goed handelen van uw kant veel geld opleveren. Dat geldt ook als u ontslagen wordt in het kader van een collectief ontslag. Ook dan hebt u veel aan (juridisch) advies.