Cruciale tips

1. Onder geen beding akkoord gaan met uw ontslag.

Zelfs al lijkt het dat uw werkgever u een uitstekend voorstel doet, dan moet u niet direct toehappen. Want hoe weet u dat u alle consequenties van het ontslag op een rij heeft? Weet u bijvoorbeeld of u een WW-uitkering zal krijgen als u akkoord gaat? En weet u of de u toegezegde ontslagvergoeding realistisch is? Staat uw werkgever eigenlijk wel in zijn recht als u wordt ontslagen? Deze vragen moeten eerst worden onderzocht. Pas als u alle antwoorden glashelder hebt, bent u in staat het voorstel van uw werkgever op waarde te schatten.

2. Nergens voor tekenen. Zeg uw werkgever dat u zijn voorstel(len) in beraad houdt.

Wat gebeurt er als u tekent voor het ontslagvoorstel van uw werkgever? Dat heet in juridische termen “het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden”. Een opzegtermijn is dan niet van toepassing. De wettelijke regels waar een werkgever zich in alle andere gevallen aan moet houden bij een ontslagzaak, gelden nu niet. De gevolgen voor uw uitkering kunnen zeer ernstig zijn. U zet uw recht op een WW-uitkering op het spel.

3. Laat uw werkgever duidelijk weten dat u beschikbaar blijft voor uw werk.

Als u niet bereid of beschikbaar bent voor het verrichten van arbeid, kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dat heet in juridische termen “verwijtbaar handelen”. Uw handelen wordt in zo’n geval vaak uitgelegd als het weigeren om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ook hiermee brengt u uw recht op een WW-uitkering in gevaar.

4. Eis dat uw werkgever schriftelijk bevestigt wat u is meegedeeld.

Waarom is een schriftelijke bevestiging door uw werkgever belangrijk? Het geldt als een bewijsstuk. Een ontslagjurist is hiermee beter in staat om uit te maken of het aangezegde ontslag voldoet aan de eisen die de wet stelt. Er wordt dan ook duidelijk in hoeverre bezwaar tegen uw ontslag kansrijk is en in hoeverre een gouden handdruk aan de orde is.

5. Teken schriftelijk bezwaar aan tegen uw ontslag.

Het maakt niet uit op welke manier u bent ontslagen: via het UWV of na een vonnis van een kantonrechter. U kunt altijd protest aantekenen. Het is verstandig om daarbij de hulp in de roepen van een arbeidsdeskundig jurist. Die kan u helpen met het opstellen van een brief waarin u dat bezwaar kenbaar maakt. Denk eraan dat u uw bezwaarbrief aangetekend verstuurt. U moet in de brief duidelijk motiveren waarom u tegen uw ontslag stelling neemt. Vergeet vooral niet om in deze brief ook aan te geven dat u bij uw werkgever wil blijven werken.

6. Roep hulp in en vraag advies.

Hoe uw situatie ook is, ga hier niet alleen aan staan. Het is aan te raden om hulp in te roepen, ook wanneer u nog niet ontslagen bent, maar vreest dat u wel zal worden ontslagen. U hoeft uw vragen niet alleen te beantwoorden.

Zoekt u naar antwoorden voor een dreigend ontslag? Wattedoenbijontslag biedt u gratis en vrijblijvend advies d.m.v. een eenvoudig in te vullen vragenformulier. Klik op deze link voor Gratis advies.