Ontslag dreiging

Soms voelt u aankomen dat uw ontslag in de lucht hangt. Dat kan zijn omdat u een conflict op uw werk hebt. Dat is een beklemmend gevoel waarvan u wakker kunt liggen. Want hoe moet het verder als u uw baan verliest? Let op de voortekenen die een mogelijk ontslag aankondigen:

 • U wordt (meermalen) aangesproken door leidinggevenden op uw gedrag of uw houding.
 • Een goede stemming is er niet (meer). Geen informele gesprekjes meer, geen grapjes. De verhoudingen met uw leidinggevenden, en soms ook uw collega’s, zijn stroef aan het worden.
 • Privileges worden teruggedraaid.
 • U krijgt minder verantwoordelijkheden.
 • Uw functie wordt aangepast.
 • U krijgt niet meer alle informatie die u vroeger wel kreeg, of u krijgt het later.
 • Voor sommige bijeenkomsten wordt u niet meer uitgenodigd.
 • U moet op gesprek komen, waarin u wordt meegedeeld dat u niet goed functioneert.
 • Er wordt meerdere malen verteld dat het niet goed gaat met de zaak.
 • U krijgt voorstellen om iets anders te gaan doen in de organisatie.
 • Men schuift u vacatures onder de neus, met de opmerking “is dit niet wat voor je?”
 • U merkt dat er roddels over u worden verteld.
 • Het wordt u onmogelijk gemaakt uw werk naar behoren te doen.
 • Spullen ontbreken, opdrachten zijn onmogelijk, er ontbreekt informatie…
 • Er komen conflicten met u, meer dan gewoonlijk.

Herkent u deze situatie? Schakel dan gelijk een ontslag specialist, een juridisch adviseur. Bent u senior manager of al jarenlang in dienst en dreigt er een ontslagsituatie? Dan kan Surplus u helpen met bemiddelen en adviseren in arbeids- en ontslagconflicten.