Ontslag procedure

Het hoofdstuk Ontslagprocedure gaat in op de redenen van ontslag. Die bepalen de verdere procedure. Ontslag kan op twee manieren plaatsvinden: door een ontslagvergunning die is afgegeven door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen), of na een uitspraak van de kantonrechter. U leest hier op welke gronden uw werkgever ontslag kan aanvragen. Ook leert u op welke manieren de wet u beschermt tegen ontslag en de gevolgen ervan.