Bedrijfseconomische redenen

Als uw werkgever ontslag voor u aanvraagt om bedrijfseconomische redenen, dan is dat omdat hij niet meer genoeg werk voor u heeft. Dat hoeft niet te betekenen dat het slecht gaat met het bedrijf. Het kan ook zo zijn dat er nieuwe technologie op het werk komt, waardoor er minder mensen nodig zijn.

Veel werkgevers vragen ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen bij het UWV. Dat checkt of de aanvraag een juiste grond heeft. Omdat zij dit grondig doet, duurt een ontslagaanvraag vaak een aantal weken.

Uw werkgever zal heel goed moeten kunnen uitleggen dat uw ontslag echt noodzakelijk is vanuit bedrijfseconomische redenen. Het UWV zal zelfs inzage in de financiële cijfers eisen om een goed beeld van het bedrijf van uw werkgever te krijgen.

Sociaal plan

Het is gebruikelijk dat bij een voorgenomen collectief ontslag een sociaal plan wordt opgesteld. Dat plan bevat een aantal maatregelen voor de behandeling van de werknemers als het bedrijf te maken krijgt met een overname, samenwerking met buitenlandse bedrijven, de overheveling van werk naar buitenlandse vestigingen, verkoop, fusie of sluiting.

Collectief ontslag

Als u om bedrijfseconomische redenen wordt ontslagen, bent u vaak niet als enige de klos. Als u samen met meer dan twintig collega’s tegelijk of binnen drie maanden wordt ontslagen, heet dat “collectief ontslag”.

Bij collectief ontslag is de “Wet Melding Collectief Ontslag bij Bedrijfseconomische redenen” van toepassing (WMCO). Eén van de eisen die deze wet stelt aan werkgevers, is dat zij plannen om collectief ontslag aan te vragen moeten melden bij het UWV. Betrokken vakbonden moeten eveneens op de hoogte worden gebracht van het voornemen om een collectief ontslag aan te vragen.

Deze vakbonden zijn van invloed op de snelheid waarmee het UWV de ontslagaanvraag in behandeling kan nemen. Soms willen zij eerst uitzoeken of het ontslag voorkomen kan worden. Als zij aangeven dat het UWV nog even moet wachten met het in behandeling nemen van de ontslagaanvraag, moet het UWV een maand wachten voor zij de ontslagaanvragen in behandeling mag nemen.