Faillissement

Een faillissement betekent heel vaak ontslag voor de werknemers. Er komt een curator die de arbeidsovereenkomsten zo snel mogelijk opzegt. In dit geval hoeft geen ontslagvergunning te worden aangevraagd noch kunt u aanspraak maken op een ontslagvergoeding. De opzegtermijn die de curator in acht moet nemen is maximaal 6 weken.

Dat betekent niet dat u geen bezwaar kunt aantekenen tegen de opzegging, met een beroep op de onredelijkheid van het ontslag. Mogelijk dat u nog gelijk krijgt ook, maar voor u valt er niets meer te halen uit een failliet bedrijf. Elke loonvordering zal op niets uitlopen.

Zolang de arbeidsovereenkomst nog niet is ontbonden maar het bedrijf toch failliet is, zal het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) de verplichting om het loon te betalen voor haar rekening nemen.

Ingeval van faillissement of bewezen betalingsonmacht van uw werkgever heeft u mogelijk recht op een uitkering wegens betalingsonmacht.

Het UWV keert dan uit wat uw werkgever niet meer kan betalen, waaronder loon, 13e maand en onkostenvergoedingen over maximaal 13 weken voor de opzegdatum.

Voorts het vakantiegeld, openstaande vakantiedagen en pensioenpremie over maximaal een half jaar voor het einde van het dienstverband.