Persoonlijke gronden zijn persoonlijke ontslag redenen

  • Persoonlijke gronden waarop uw werkgever ontslag voor u kan aanvragen, kunnen zijn dat u niet wil meewerken aan uw eigen re├»ntegratie als u arbeidsongeschikt bent.
  • Eveneens worden onder persoonlijke gronden verstaan als u een conflict hebt op uw werk met uw werkgever dat niet meer kan worden bijgelegd en dat daardoor de arbeidsrelatie bemoeilijkt.
  • Wat ook telt is dat u gewetensbezwaren hebt tegen het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Als uw werkgever u geen vervangend werk kan aanbieden, zijn dat persoonlijke gronden voor ontslag.
  • Ernstige overtredingen die u begaat binnen de organisatie, kunnen eveneens worden gekwalificeerd als persoonlijke redenen voor ontslag.
  • Weigert u regelmatig bepaalde werkzaamheden uit te voeren om andere reden dan gewetensbezwaren, dan kan uw werkgever eveneens persoonlijke gronden aanvoeren om uw ontslag aan te vragen.
  • Vanzelfsprekend vallen onder persoonlijke gronden ook bepaald gedrag op de werkvloer, zoals intimidatie, vernieling of regelmatig te laat komen. Uw werkgever moet daarbij wel aantonen dat u regelmatig op dit punt in de fout gaat. Werkgevers kunnen dat bewijzen door een dossier over uw werk en het gedrag op de werkvloer aan te leggen.