Eigenlijk is er geen juridische grond voor ontslag als u vaak ziek bent ... maar

Maar uw werkgever kan toch een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Niet omdat u zo vaak ziek bent, maar omdat uw ziekte onevenredig zwaar drukt op uw collega's, die uw werk moeten overnemen.

Bij een aldus beargumenteerde ontslagaanvraag, toetst het UWV op drie zaken:

  • Wat zijn de gevolgen van uw ziekteverzuim voor de organisatie,
  • hoe hoog is het gemiddelde verzuim in de organisatie en
  • is de werkgever in staat om de arbeidsomstandigheden dusdanig te verbeteren dat u minder vaak ziek wordt.