Eigenlijk is er geen juridische grond voor ontslag als u vaak ziek bent … maar

Maar uw werkgever kan toch een ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Niet omdat u zo vaak ziek bent, maar omdat uw ziekte onevenredig zwaar drukt op uw collega’s, die uw werk moeten overnemen.

Bij een aldus beargumenteerde ontslagaanvraag, toetst het UWV op drie zaken: