Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Elke ontslagen werknemer krijgt te maken met het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Allereerst omdat een werkgever daar een ontslagvergunning moet aanvragen, wil hij u ontslaan.

Zonder een ontslagvergunning is het niet mogelijk dat u wordt ontslagen. Uw werkgever zal dan aan de kantonrechter moeten vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Maar stel nu dat uw werkgever u toch ontslaat zonder een ontslagvergunning en zonder dat u het daar mee eens bent. Dan kunt u uw recht halen bij het kantongerecht. U kunt daar vragen het ontslag nietig te verklaren, omdat uw werkgever niet volgens het boekje te werk gaat.

Let op: u moet dan wel binnen zes maanden nietigverklaring vragen. Dat kan uitsluitend schriftelijk. Hulp bij het schrijven van de brief waarin u bezwaar aantekent tegen uw ontslag, kunt u krijgen van het UWV. 

Een gouden handdruk is niet aan de orde. Omdat u niet volgens de regels bent ontslagen, geldt het ontslag niet en hebt u gewoon recht op uw loon. Belangrijk is dat u schriftelijk meedeelt aan uw werkgever dat u gewoon beschikbaar bent om te werken.

Maar let op, er zijn uitzonderingen op deze regel. Uw werkgever heeft namelijk niet altijd een ontslagvergunning nodig. Het gaat om de volgende situaties: