Plichten van uw werkgever

U moet hard werken om uw ontslag aan te vechten en om financiële genoegdoening te krijgen. U kunt daarbij fouten maken. Maar hetzelfde geldt voor uw werkgever. Ook die moet aan de slag. Ook hij kan fouten maken die hem duur kunnen komen te staan.
Net als u heeft ook uw werkgever bepaalde verplichtingen:

  1. Formele aanzegging van ontslag.

    U kan alleen schriftelijk worden ontslagen.
  2. Schriftelijke onderbouwing van het ontslag. Uw werknemer moet een reden opgeven waarom u wordt ontslagen.
  3. Inachtneming van de opzegtermijn. U kan bijvoorbeeld niet over een week op straat worden gezet. Uw werkgever kan u wel verbieden om naar het werk te komen, maar dan moet uw loon wel gewoon worden doorbetaald tot het formele moment van ontslag.
  4. Toestemming is nodig. De werkgever heeft voor ontslag toestemming nodig van het UWV, van de kantonrechter of van uzelf. Tenzij het een tijdelijke arbeidsovereenkomst is.
  5. Inachtneming CAO of arbeidsovereenkomst. Soms staan er regels over het ontslag en een ontslagregeling in een CAO of in uw arbeidsovereenkomst. Er is bijvoorbeeld een sociaal akkoord afgesproken in de CAO. Dat moeten wel worden nageleefd.
  6. Dossier bij de hand. Als het UWV of de kantonrechter zich buigen over ontslag, dan willen ze het naadje van de kous weten. Niet alleen van u, maar ook van uw werkgever. Die moet zorgen voor een goed onderbouwd dossier, waaruit glashelder blijkt dat uw ontslag onvermijdelijk is.
  7. Voorkomen. Vooral een kantonrechter zal zich ook afvragen of uw ontslag voorkomen had kunnen worden. Bent u op tijd bijgeschoold, heeft uw werkgever u de faciliteiten gegeven om uw werk goed te doen, heeft hij u aangesproken op uw functioneren? Als het antwoord op die vragen “nee” luidt, maakt uw werkgever een hele slechte beurt. De verwijtbaarheid voor het ontslag zou wel eens bij hem kunnen liggen.