Ontslag krijgen is al erg genoeg. Bereid u goed voor op wat komen gaat. U leest hier meer over de ontslagprocedure 2014 en op andere pagina’s over uw rechten, plichten en alles wat er bij ontslag komt kijken.

Waar krijgt u mee te maken als er sprake is van dreigend ontslag? Wat gebeurt er tijdens de ontslagprocedure? Onderteken niets, vraag bedenktijd en schakel deskundige hulp in.

UWV of kantonrechter
Uw werkgever kan ontslag aanvragen om bedrijfseconomische of om persoonlijke redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding. Daarvoor wordt een ontslagverzoek ingediend bij het UWV. Als er sprake is van ‘dringende redenen’ of ‘verandering in omstandigheden’ is een gang naar de kantonrechter mogelijk. In beide gevallen krijgt u, als werknemer, de gelegenheid zich te verweren.

Wel of geen ontslagvergoeding
Als het ontslag wordt toegestaan door het UWV heeft u geen recht op een ontslagvergoeding. Ontslag via de kantonrechter kan wel een ontslagvergoeding tot gevolg hebben, volgens de als leidraad gehanteerde kantonrechtersformule.

Niet altijd toestemming voor ontslag nodig
In sommige gevallen is er voor ontslag geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig. Daarnaast zijn er situaties waarin een ontslagverbod geldt. Bijvoorbeeld voor zieke medewerkers. Ook tijdens en kort na een zwangerschap geldt in principe een opzegverbod.

Nieuwe ontslagprocedure
Het ontslagrecht gaat veranderen. De Tweede Kamer heeft de nieuwe ‘Wet werk en zekerheid’ al aangenomen, de Eerste Kamer moet dat nog doen. Waarschijnlijk wordt de nieuwe wet in de loop van 2015 van kracht. Regelmatig zullen we u met actuele berichten op deze website van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Gratis advies over rechten en plichten
Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij ontslag? Een eerste, vrijblijvend persoonlijk advies van onze deskundigen kost u niets. Zij begeleiden u bij een arbeidsconflict of ontslag op basis van ‘no cure no pay’.