De WWZ voorziet in wetswijzigingen op diverse terreinen en deze wijzigingen hebben uiteenlopende invoeringsdata. De drie belangrijkste terreinen van de WWZ zijn: Flexibele arbeid, Het Ontslagrecht en De Werkloosheidswet (WW).

Wij hebben alle respectieve invoeringsdata op een rij gezet.

De WWZ voorziet in wetswijzigingen op diverse terreinen en deze wijzigingen hebben uiteenlopende invoeringsdata. De drie belangrijkste terreinen van de WWZ zijn:

Flexibele arbeid
Het Ontslagrecht
De Werkloosheidswet (WW)
Hieronder vindt u een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen van de WWZ met de respectieve invoeringsdata op een rij:

Flexibele arbeid

1 januari 2015

Geen proeftijd meer mogelijk in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of korter

1 januari 2015

Verplichte ‘Aanzegging’ (wel of niet verlenging van) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer

1 januari 2015

Afwijken bij CAO geen recht op loon bij niet gewerkt (0-urencontract of oproepovereenkomst alleen incidenteel/voor specifieke functies

1 juli 2015

Wijziging ‘Ketenregeling’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Ontslagrecht

1 juli 2015

Ontslagmotief wordt bepalend voor ontslagroute

1 juli 2015

Bedenktijd werknemer bij beëindiging met wederzijds goedvinden en instemming werknemer met beëindiging

1 juli 2015

Aanspraak op Transitievergoeding vervangt kantonrechtersformule ontslagvergoeding

1 juli 2015

Naast aanspraak op Transitievergoeding – bij uitzondering – mogelijkheid tot toewijzen ‘Billijke vergoeding’ door kantonrechter

1 juli 2015

Mogelijkheid tot beroep door werkgever indien UWV geen toestemming heeft gegeven voor ontslag

1 juli 2015

Opzegverbod tijdens ziekte ook geldig bij beëindiging arbeidsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische redenen

1 juli 2015

Werknemer moet binnen 2 maanden na ontslag op staande voet procedure tot herstel van arbeidsovereenkomst instellen

1 juli 2015

Werknemer kan na ontslagtoestemming van UWV toch herstel van arbeidsovereenkomst verzoeken bij kantonrechter

1 juli 2015

Tegen beslissing kantonrechter op ontbindingsverzoek kan, binnen 3 maanden, hoger beroep (en daarna cassatie) worden ingesteld

1 juli 2015

Verzoekschriftprocedures vervangen huidige systeem van dagvaardingen

Werkloosheidswet (WW)

1 juli 2015

Werkzoekenden dienen na 6 maanden alle werk als passend te accepteren

1 juli 2015

Inkomensverrekening met WW-uitkering naar verdiend inkomen in plaats van urenverrekening

1 januari 2016

Start stapsgewijze verkorting maximale WW-duur van 38 naar 24 met 1 maand per kwartaal (tot 2019)

1 januari 2016

Afspraken bij CAO mogelijk tot verlenging van verkorte WW-periode (max.14 maanden verlenging)

1 januari 2016

Opbouw WW: 1 maand voor 1e 10 arbeidsjaren; daarna 1/2 maand WW per jaar arbeidsverleden