D

Deeltijdarbeid

Arbeid die regelmatig op basis van een arbeidsovereenkomst wordt verricht, gedurende een arbeidsduur die korter is dan de gebruikelijke in de betreffende sector of onderneming. Recent is een recht op deeltijd ontstaan, hetgeen met zich meebrengt dat de werkgever een aanbod van een werknemer om een kleiner aantal uren per week te werken dient te aanvaarden, tenzij zwaarwegende ondernemingsbelangen zich daartegen verzetten.

Diagonale CAO-bepalingen

Verplichtingen uit een CAO, die gelden tussen een individuele werkgever en de vakbond die partij is bij de CAO. Een voorbeeld is de plicht van de werkgever om een bepaald bedrag te storten in een door de vakbond beheerd fonds.

Directeur/bestuurder

Hoogste positie binnen de onderneming. Deze leidinggevende kan best zelf ook werknemer van de onderneming zijn. In de Wet op de ondernemingsraden is de bestuurder verantwoordelijk voor de verplichtingen van de onderneming die uit die wet voortkomen.

Dringende reden

Categorie redenen die kan leiden tot een terecht gegeven ontslag op staande voet. dat wil zeggen een ontslag waarbij de arbeidsovereenkomst direct mag eindigen, zonder inachtneming van opzegtermijnen of -verboden. Voorbeelden ervan zijn: diefstal, mishandeling en dergelijke.

Dwingend recht

Rechtsregels zijn dwingend als elke afspraak die ervan afwijkt nietig is. Soms staat in het Burgerlijk Wetboek dat van een bepaling mag worden afgeweken bij CAO. Dat noemen wij driekwart dwingend recht. Ook komt het voor dat van een bepaalde regel bij individuele overeenkomst mag worden afgeweken. Dat noemen we semi-dwingend recht.