F

Faillissement

Een ondernemer is failliet als hij zijn schulden niet meer kan voldoen. In dat geval is het ontslagverbod niet van toepassing, er hoeft geen ontslagvergunning te worden verkregen. Ook gelden er kortere opzegtermijnen.

Fictieve opzegtermijn

Als de kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden, bepaalt hij tevens de datum van de ontbinding. Indien de werknemer door de kantonrechter een vergoeding bij ontbinding krijgt toegewezen, kan dit van invloed zijn op het tijdstip waarop recht op een werkloosheidsuitkering ontstaat.

UWV gaat dan uit van een ‘FICTIEVE’ opzegtermijn, n.l. “de opzegtermijn die gehanteerd zou worden, indien de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke of overeengekomen opzegtermijn beëindigd zou zijn”. Deze termijn gaat lopen vanaf de datum van de beschikking (uitspraak van de rechter). Dus niet vanaf de datum einde dienstbetrekking.

De kantonrechter houdt bij de ontbinding géén rekening met opzegtermijnen.

Flexibiliteit

Hiermee wordt de ontwikkeling aangeduid waarbij vormen van arbeid, arbeidstijden, verdeling van arbeid over het leven en dergelijke steeds minder uniform worden.

Fusie van ondernemingen

Van een fusie is sprake als twee of meer ondernemingen worden samengevoegd tot één onderneming. In het geval een kleinere onderneming wordt overgenomen door een grote onderneming, dan is er sprake van overgang van onderneming. In dat geval moet de overnemende onderneming, de arbeidsvoorwaarden toepassen die voorheen ook voor de werknemers golden, tenzij het een verbetering betreft.