G

Gelijke behandeling mannen en vrouwen

Werkgevers mogen geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, tenzij dat onderscheid op redelijke grond wordt gemaakt. Redelijke gronden zijn bijvoorbeeld beschermende maatregelen voor zwangere werkneemsters, of positieve discriminatie bij het aannemen van personeel, om de verhouding man/vrouw in de onderneming evenwichtiger te maken.

Gouden handdruk

Ontslagvergoeding. Een bedrag dat als afvloeiingsregeling wordt betaald aan, meestal hooggeplaatste, leidinggevende werknemers, bij beeindiging van de arbeidsovereenkomst. De gouden handdruk is een financiële compensatie voor toekomstig inkomstensverlies en risico (bijvoorbeeld een proeftijd voor een nieuwe baan). Soms is de hoogte van de ontslagvergoeding afgesproken in een sociaal plan. Maar als u meent dat deze vergoeding lager is dan wat u zou krijgen als de kantonrechtersformule zou worden toegepast, kunt u de kantonrechter vragen een hogere gouden handdruk toe te kennen.