N

Naamloze vennootschap

Ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een eigen vermogen dat bestaat uit aandelenkapitaal. Bij de naamloze vennootschap zijn de aandelen vrij overdraagbaar. De NV is verplicht jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag te publiceren.

Nietigheid van ontslag

Een ontslag is vernietigbaar als er geen ontslagvergunning is verkregen voor het ontslag. Ook is een ontslag nietig als het is gegeven ondanks het bestaan van een opzegverbod. De werknemer houdt recht op loon als hij de nietigheid inroept. Dit kan hij zelf doen.

Normatieve CAO-bepalingen

CAO-bepalingen bevatten verplichtingen tussen verschillende partijen, tussen de werkgeversorganisatie en de vakbonden, tussen de werkgever en de vakbond en tussen de individuele werkgever en werknemer. Deze laatste verplichtingen zijn de normatieve CAO-bepalingen. Dat zijn dus de bepalingen die ook in de individuele arbeidsovereenkomst doorwerken.