R

Raam-CAO

Een raam-CAO regelt niet alle arbeidsvoorwaarden en detail, maar geeft de ondernemingen ruimte om zelf, binnen de kaders van de CAO, andere afspraken te maken.

RBA

Het Regionaal Bureau voor de Arbeidsvoorziening had verschillende taken, waarvan arbeidsbemiddeling en het verlenen van ontslagvergunningen het meest in het oog sprongen. De Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) was verantwoordelijk met ook een aantal wettelijke bevoegdheden. Tegenwoordig worden deze functies door UWV WERKbedrijf waargenomen.

Rechtbank

Arbeidsrechtelijke zaken komen niet snel voor de rechtbank, omdat in arbeidszaken de rechtbank slechts in hoger beroep tegen vonnissen van de kantonrechter bevoegd is.

Reïntegratie

Als een werknemer arbeidsongeschikt is geworden dient de werkgever inspanningen te verrichten, gericht op de mogelijkheid om de werknemer weer in het productieproces op te nemen. Samen met de Arbo-dienst moet bij langdurige arbeidsongeschiktheid een reïntegratieplan worden opgesteld en bij de uitvoeringsinstelling worden ingeleverd.