T

Toetsing = toetsing verwijtbare werkloosheid

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal bij het toetsen van verwijtbare werkloosheid worden ondersteund door UWV WERKbedrijf. UWV heeft met UWV WERKbedrijf afgesproken dat deze instelling advies geeft bij de beoordeling van ontslagen die het gevolg zijn van reorganisaties en waarvoor geen ontslagvergunning is verleend. UWV heeft deze informatie nodig om te bepalen of iemand voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking komt.

Aan UWV WERKbedrijf zullen alleen die gevallen worden voorgelegd waarbij twijfel bestaat over de onvermijdelijkheid van het bedrijfseconomische ontslag én wanneer de betrokkene (zonder goede reden) heeft ingestemd met het ontslag.

Bij verwijtbaar ontslag kan geen aanspraak worden gemaakt op een werkloosheidsuitkering. De eindverantwoordelijkheid over de beslissing over al dan niet verwijtbare werkloosheid en het toekennen van een werkloosheidsuitkering blijft liggen bij UWV.

UWV WERKbedrijf helpt UWV bij de toetsing van ontslagen omdat UWV WERKbedrijf beschikt over de bedrijfseconomische kennis die nodig is bij de beoordeling van ontslag.