U

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV)

Het UWV is het eerste trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Werkgevers moeten bij het UWV terecht voor ontslagaanvraag. Werkzoekenden moeten bij het UWV terecht voor het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en werkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. UWV wordt centraal bestuurd, maar heeft circa 130 vestigingen, verspreid over heel Nederland.

UWV, Uitvoering Werknemers Verzekeringen.

Uitvoering Werknemers Verzekeringen. Deze organisatie komt voort uit een fusie tussen een aantal organisaties: Gak, Cadans, Uszo, GUO en SFB. Al deze organisaties zijn uitvoeringsinstellingen; instellingen die zorg dragen voor het uitvoeren van verzekeringen en uitkeringen en alle bijkomende zaken.