Aanvraag WW

De WW-uitkering aanvragen

Hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

Om kans te maken op een uitkering, moet u zich eerst inschrijven bij het UWV via www.werk.nl. Inschrijving bij het UWV is nodig omdat u tegelijk met uw uitkering bereidheid moet tonen nieuw werk te zoeken. Daarna kunt u de WW-uitkering aanvragen.

In principe is het verstandig om, zodra u weet dat u werkloos gaat worden, zich in te schrijven als werkzoekende en de uitkering aan te vragen. UWV hanteert de volgende uitersten:

Inschrijven: vanaf 4 maanden vòòr tot uiterlijk 1 dag na de 1e werkloosheidsdag

Uitkering aanvragen: vanaf 3 weken vòòr tot uiterlijk 1 dag vòòr de 1e werkloosheidsdag

Voorwaarden voor een WW-uitkering:

  • U bent verzekerd voor werkloosheid. Dat is meestal het geval als u bij een werkgever in dienst bent of was. Mensen van 65 jaar en ouder zijn niet meer verzekerd.
  • U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee.
  • U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor betaalde activiteiten als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen.
  • U heeft in de periode voor uw werkloosheid tenminste 26 van de 36 weken gewerkt (wekeneis). Voor musici en artiesten geldt een andere wekeneis.
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk geen WW-uitkering.