Zo krijgt u WW

Vanaf oktober 2006 geldt een nieuwe WW regeling. Wanneer u als werknemer uw baan verliest, komt u in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. Het is mogelijk, bijvoorbeeld als u in het buitenland werkt, om u vrijwillig te verzekeren voor de WW. Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Zo krijgt u een WW-uitkering :

  • U bent jonger dan 65 jaar, En
  • U verliest minimaal vijf arbeidsuren per week (of als u minder dan tien uur per week werkte, minimaal de helft van uw arbeidsuren);
  • U krijgt de verloren uren niet doorbetaald;
  • U bent beschikbaar om te gaan werken;
  • U bent niet ‘verwijtbaar’ werkloos’;
  • U voldoet aan de ’26 uit 36 weken’-eis

26 uit 36 weken Om recht te krijgen op een WW-uitkering moet u aan de wekeneis voldoen: u moet in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt hebben. U hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer u in een week op één dag heeft gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u ook meetellen. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Ook weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering tellen niet mee. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Jareneis De jareneis houdt in dat u in de voorgaande vijf kalenderjaren ten minste vier jaar gewerkt moet hebben (Het jaar waarin u werkloos wordt, telt niet mee.) Per jaar moet u minstens 52 dagen in loondienst geweest zijn. 

Heeft u de afgelopen jaren niet gewerkt, maar voor uw kinderen gezorgd, dan kunt u een deel van die jaren ook meetellen als gewerkte jaren. In 2005 en de jaren daarna telt alleen de verzorging van kinderen jonger dan vijf jaar mee. Een heel verzorgingsjaar telt in 2005 en 2006 voor driekwart jaar en vanaf 2007 als een half jaar mee voor de jareneis.

Een jaar telt niet mee wanneer u meer dan zes maanden in dit jaar een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen (WW of wachtgeld).